วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นำโดยนายอัดุลฮาฟิซ สะตีมือมะ เกษตรอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลผลผลิตระดับอำเภอ ของผลไม้ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง มังคุด และเงาะ และจากการประเมินของเจ้าของแปลงพยากรณ์ พบว่า ทุเรียน อยู่ในระยะกระป๋องนมร้อยละ 30 ระยะผลกลางร้อยละ 40 และระยะผลก่อนการเก็บเกี่่ยวร้อยละ 30 ซึ่งคาดว่าประมาณกลางเดือน กรกฎาคม 2564 จะมีผลผลิตทุเรียนของอำเภอกรงปินัง ออกสู่ตลาด ซึ่งในปีนี้ผลผลิตทุเรียนของอำเภอกรงปินัง จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 30 ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ทำให้ดอก และผลอ่อนร่วงเป็นจำนวนมาก ในส่วนของลองกองอยู่ในช่วงพัฒนาผล ผลผลิตลองกองของอำเภอกรงปินังปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านร้อยละ 60 เกิดจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทำให้ลองกองติดดอกน้อย ในส่วนของเงาะและมังคุด อยู่ในช่วงระยะผลเล็ก ซึ่งผลผลิตเงาะและมังคุดของอำเภอกรงปินังปีนี้คาดว่าจะเพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ 50 จากการจัดเวทีดังกล่าวทางอำเภอกรงปินังจะได้นำข้อมูลผลผลิตไปบริหารจัดการด้านการตลาดร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาต่อไป

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *