นายอำเภอกรงปินังและเกษตรกรงปินัง เยี่ยมเยียนแปลงใหญ่ทุเรียน และมอบปัจจัยการผลิต โครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง และ นายอับดุลฮาฟิซ สะตีมือมะ เกษตรอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยหน่วยงานปกครอง หน่วยงานความมั่นคง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินัง เยี่ยมเยียนแปลงใหญ่ทุเรียน ม.3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ซึ่งเป็นแปลงทุเรียนของนายยูโซะ ดอเลาะบองอ เป็นแปลงทุเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ปี 2563 ซึ่งเจ้าของแปลงได้อธิบายถึงการดูแลสวนทุเรียน เพื่อให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด และ ได้เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการโคกหนองนาโมเดล โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของนายฆอรอเฮง ดอฆอ ณ ม.3 ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา เพื่อทราบถึงความคืบหน้าและรายละเอียดการดำเนินงาน เพื่อเป็นแบบอย่างของเกษตรกรในชุมชน และนายอำเภอกรงปินังพร้อมด้วยเกษตรอำเภอกรงปินัง ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรสำหรับโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเป็น ปัจจัยการผลิตสำหรับการผลิตทุเรียนคุณภาพและ เมล็ดผักสวนครัว เพื่อให้ทางเกษตรกรสามารถ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *